Anders Skage Thinn har næringseiendom som sitt spesialfelt. Han har bred forretningsjuridisk kompetanse og omfattende transaksjonserfaring fra både tilrettelegging, budgivning, due diligence, kontraktsforhandlinger og oppgjørshåndtering. Han bistår videre eiendomsbesittere i den daglige driften, herunder i forhandlinger eller tvister om leieforhold. Han bistår også i entrepriseforhold og utviklingsprosjekter for både næring og bolig.

Anders Skage Thinn er i tillegg spesialisert innen arbeidsrett og bistår herunder ved nedbemanning, endringsoppsigelse og virksomhetsoverdragelse.

KONTAKTINFORMASJON

Telefon: +47 938 66 401
E-post: ast@hoffmannthinn.no
Linkedin-profil
LAST NED PRESSEBILDE

SPESIALOMRÅDER

 • Næringseiendom
 • Eiendomsutvikling
 • Transaksjoner
 • Leieforhold
 • Entrepriserett
 • Plan- og bygningsrett
 • Skjønn og ekspropriasjon
 • Kontraktsrett
 • Erstatningsrett
 • Arbeidsrett
 • Prosedyre og tvisteløsning

ARBEIDSERFARING

2020: Advokat/Partner, HOFFMANN THINN Advokatfirma AS

2016-2020: Advokat/Partner, HLT Advokatfirma AS

2015–2016: Advokat/Partner, Advokatfirma Stiegler ANS

2008–2015: Advokatfullmektig og fast advokat, Wikborg, Rein & Co Advokatfirma DA

2012–2013: Prosjektansvarlig, Fransk-Norsk Handelskammer, Paris

UTDANNELSE

2010: Advokatbevilling

2008: Master i rettsvitenskap, UiB