Marius Grana Noss har bred forretningsjuridisk erfaring og har særlig kompetanse innenfor fagfeltene selskapsrett, skatterett og kontraktsrett. Noss har i en årrekke arbeidet med selskapsetableringer, egenkapitaltransaksjoner, omorganiseringer, kjøp og salg av virksomheter. Noss bistår også i forbindelse med saker om misligheter, styreansvar og andre tvister i selskapsforhold. Noss har også lang erfaring med strukturering og gjennomføring av generasjonsskifter og eiendomsutviklingsprosjekter. Noss bistår også personer og selskaper i forbindelse med gjeldsforfølgning og ved konkurs og insolvens.

Marius Grana Noss har også bakgrunn som statsautorisert revisor og arbeider ofte i skjæringsfeltet mellom jus og økonomi. 

KONTAKTINFORMASJON

Telefon: +47 406 39 442
E-post: mgn@hoffmannthinn.no
Linkedin-profil
LAST NED PRESSEBILDE

SPESIALOMRÅDER

  • Selskapsrett
  • Skatterett
  • Kontraktsrett
  • Transaksjoner og M&A
  • Fast eiendom
  • Restrukturering, konkurs og gjeldsforfølgning
  • Arbeidsrett

ARBEIDSERFARING

2020: Advokat/Partner, HOFFMANN THINN Advokatfirma AS

2019-2020: Advokat/Director, BDO Advokatfirma AS

2016-2019: Advokat og Senioradvokat, Harris Advokatfirma AS

2013-2016: Advokatfullmektig/Manager, KPMG Law Advokatfirma AS

2009-2013: Revisor og Seniorrevisor, KPMG AS

UTDANNELSE

2016: Advokatbevilling

2012: Statsautorisert revisor

2009: Master i regnskap og revisjon, Norges Handelshøyskole

2008: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2007: Studieopphold ved Universitetet i Amsterdam

VERV

2019: Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skatterett