Thor Venediger Hvidsten har eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, tingsrett og generell kontraktsrett som sine spesialfelt. Han har mange års erfaring med rådgivning gjennom ulike stadier av utviklings- og utbyggingsprosjekter.

Hvidsten bistår ved fremforhandling av komplekse avtalestrukturer mellom grunneiere, eiendomsutviklere, entreprenører og leietakere. Han bistår også ved fradeling, sammenføying/arealoverføring, opprettelse av anleggseiendom, stiftelse av servitutter og grunnerverv, samt seksjonering og salg i markedet til sluttbruker. Hvidsten har bred kompetanse innen plan- og bygningsrett og er i tillegg spesialisert innen tomtefeste, hvor han bistår både grunneiere og festere i saker om innløsning/avvikling av festeforhold, regulering av festeavgift m.m.

Han bistår også jevnlig i saker knyttet til borettslag og eierseksjonssameier, og har omfattende prosedyreerfaring, med hovedvekt på eiendoms-, kontrakts- og erstatningsrelaterte tvister.

KONTAKTINFORMASJON

Telefon: +47 930 04 069
E-post: tvh@hoffmannthinn.no
Linkedin-profil
LAST NED PRESSEBILDE (Fotograf: Hans Jørgen Brun)

SPESIALOMRÅDER

  • Eiendomstransaksjoner
  • Eiendomsutvikling
  • Leieforhold
  • Tomtefeste
  • Plan- og bygningsrett
  • Ekspropriasjon, jordskifte og fast eiendom for øvrig
  • Kontraktsrett
  • Erstatningsrett
  • Eierseksjon / borettslag
  • Prosedyre og tvisteløsning

ARBEIDSERFARING

2022: Advokat / Partner, HOFFMANN THINN Advokatfirma AS

2021: Advokat / Assosiert partner, Harris Advokatfirma AS

2011 – 2021: Senioradvokat, Harris Advokatfirma AS

2008 – 2011: Advokat, Harris Advokatfirma AS

2005 – 2008: Advokatfullmektig, diverse advokatfirma

2003 – 2005: Juridisk rådgiver, diverse offentlig forvaltning

UTDANNELSE

2008: Advokatbevilling

2003: Cand. jur., UiB med bygge- og entrepriserett som spesialfag